Ponúkané služby

Termovízia a termografia budov


Termografia je bezkontaktné meranie povrchových teplôt na povrchu predmetov alebo konštrukcií. Výsledkom merania je termogram, teda digitálny obraz teplotného poľa, kde je rôznym teplotám priradená určitá farba.

Z termovíznych snímok je možné lokalizovať tepelné mosty a stanoviť homogenitu tepelnoizolačnej vrstvy. Ďalej je možné posúdiť povrchové teploty a výpočtom vyhodnotiť absolútne tepelné toky a zistiť riziko rastov plesní a povrchovej kondenzácie na vnútornom povrchu (iba u masívnych vzduchotesných konštrukciách).
Viac informácií...