Ponúkané služby

Projekčná a konzultačná činnosť


Okrem energetickej certifikácie budov Vám ponúkame komplexné projekčné práce pre rôzne druhy pozemných stavieb.
Vypracovanie dokumentácie a projektu stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb.

• inžinierska činnosť
• kresličské práce
• a iné

ZABEZPEČUJEME PROJEKTOVANIE TÝCHTO DRUHOV STAVIEB:
• rodinné domy
• drobné stavby (garáže, malé prístavby, a pod.)
• bytové domy
• administratívne budovy
• polyfunkčné objekty
• a iné...

PROJEKTANTSKÉ SLUŽBY
• pri novostavbách – vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu stavby -
   stavebnotechnické výkresy vrátane technickej správy a ďalšie potrebné záležitosti...
• pri prestavbe, prístavbe či modernizácii stavieb – zameriame a posúdime súčasný stav,   vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu stavby - stavebnotechnické výkresy    vrátane technickej správy a ďalšie potrebné záležitosti...

Dodáme Vám kompletnú stavebno-technickú dokumentáciu stavby: pôdorysy, rezy, pohľady, technickú správu. Riešime nosné konštrukcie, základy, schodištia, obvodové plášte, strešné konštrukcie, komíny, stropy, krovy, preklady, stavebné otvory (dvere, okná) a pod.

Viac informácií...