O nás


Osvedčenie na vypracovanie energetického auditu:


 • Energetický audítor
 • (v zmysle zákona č. 321/2014 z.z.)  Osvedčenie na vykonávanie energetickej certifikácie budov:


 • Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
 • Vykurovanie a príprava teplej vody
 • (v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. a zákon č. 300/2012 Z.z.)


  Autorizačné osvedčenie:


 • Autorizovaný stavebný inžinier - Pozemné stavby
 • Autorizovaný stavebný inžinier - Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb - Stavebná fyzika
 • Autorizovaný stavebný inžinier - Inžinier pre technologické a energetické vybavenie stavieb - Vykurovacie a klimatizačné zariadenia
 • (podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.)