1. Energetická certifikácia budov

  2. Energetický audit

  3. Termovízia a termografia budov

  4. Meranie a regulácia (MaR)

  5. Projekčná a konzultačná činnosť

    Pozemné stavby, stavebná fyzika,
    vykurovacie a klimatizačné zariadenia.
    Viac informácií...